Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Jaipur City

Jaipur Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (JCC)220276294133-90061sejcc@jvvnl.org
2XEN- T.A. to SE (JCC)220097794133-90062tatosejcc@jvvnl.org
3XEN (ATVS N.O.), Jaipur257064894133-90607xenatvs@jvvnl.org
4AEN-II (ATVS), Jaipur94133-90606aenatvs@jvvnl.org
5XEN (CD-I)220097794133-90064xencd1jcc@jvvnl.org
6AEN (A-I), Nala P.H.220340494133-90071aena1jcc@jvvnl.org
7AEN (A-II) Bhankrota225023194133-90072aena2jcc@jvvnl.org
8AEN (A-III), Shastri Nagar230295494133-90073aena3jcc@jvvnl.org
9AEN(A-IV) Vaishali Nagar244159394133-90074aena4jcc@jvvnl.org
10AEN(A-V) Bindayaka224093994140-22994aena5jcc@jvvnl.org
11AEN (HTM-I)223177094133-90075aenhtm1jcc@jvvnl.org
12XEN (CD-II)257153994133-90065xencd2jcc@jvvnl.org
13AEN (B-I), Ram Bagh257153894133-90076aenb1jcc@jvvnl.org
14AEN (B-II), Residency220309394133-90077aenb2jcc@jvvnl.org
15AEN (B-III), Gandhi Nagar257154694133-90078aenb3jcc@jvvnl.org
16AEN(B-IV) Durgapura255205094133-90079aenb4jcc@jvvnl.org
17AEN(B-V) Nirman Nagar239096394133-90614aenb5jcc@jvvnl.org
18AEN (HTM-II)257155994133-90080aenhtm2jcc@jvvnl.org
19XEN (CD-III)257654494133-90066xencd3jcc@jvvnl.org
20AEN (C-I) Indira Market220324494133-90081aenc1jcc@jvvnl.org
21AEN (C-II) Sanjay Market266009294133-90082aenc2jcc@jvvnl.org
22AEN (C-III) M.I.Road257161494133-90083aenc3jcc@jvvnl.org
23AEN (C-IV) Khasa Kothi220001294133-90084aenc4jcc@jvvnl.org
24AEN (HTM-III)257161394133-90085aenhtm3jcc@jvvnl.org
25XEN (CD-IV)261351894133-90067xencd4jcc@jvvnl.org
26AEN(D-I) Jawahar Nagar261275194133-90086aend1jcc@jvvnl.org
27AEN (D-II) Adarsh Nagar261494194133-90087aend2jcc@jvvnl.org
28AEN (D-III) Malviya Nagar252181894133-90088aend3jcc@jvvnl.org
29AEN (D-IV)268038194133-90089aend4jcc@jvvnl.org
30AEN (HTM-IV)261289594133-90090aenhtm4jcc@jvvnl.org
31XEN (CD-V)260320094133-90068xencd5jcc@jvvnl.org
32AEN (E-I) Janta Market261238994133-90091aene1jcc@jvvnl.org
33AEN (E-II) Ram Ganj266178794133-90092aene2jcc@jvvnl.org
34AEN (E-III) Nahri Ka Naka230732394133-90093aene3jcc@jvvnl.org
35AEN (E-IV) Amber253122194133-90094aene4jcc@jvvnl.org
36AEN (E-V) Bhrampuri267413994140-22938aene5jcc@jvvnl.org
37AEN (HTM-V)267151894133-90095aenhtm5jcc@jvvnl.org
38XEN (CD-VI)254501994133-90069xencd6jcc@jvvnl.org
39AEN (F-I) Sitapura277171894133-90096aenf1jcc@jvvnl.org
40AEN (F-II) Mansarovar278388694133-90097aenf2jcc@jvvnl.org
41AEN (F-III) Sanaganer254502694133-90098aenf3jcc@jvvnl.org
42AEN (F-IV) Pratap Nagar279701694133-90099aenf4jcc@jvvnl.org
43AEN (F-V), Jagatpura275702394133-90585aenf5jcc@jvvnl.org
44AEN (HTM-VI)272056394133-90100aenhtm6jcc@jvvnl.org
45XEN (CD-VII)233116894133-90070xencd7jcc@jvvnl.org
46AEN (G-I), VKIA233356594133-90101aeng1jcc@jvvnl.org
47AEN (G-II) Vidhyadhar Nagar223070194133-90102aeng2jcc@jvvnl.org
48AEN (G-III) Murlipura233351594133-90103aeng3jcc@jvvnl.org
49AEN (G-IV) Jhotwara234346794133-90104aeng4jcc@jvvnl.org
50AEN (HTM-VII)94133-90105aenhtm7jcc@jvvnl.org
51AEN (HTM-VIII)220276294140-45174aenhtm8jcc@jvvnl.org

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Jaipur District

Jaipur District Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (JPDC)220248194140-18563sejpdc@jvvnl.org
2T.A. to SE (JPDC)220248194133-90313tatosejpdc@jvvnl.org
3XEN (DD-I) JAIPUR220033594133-90315xendd1jpdc@jvvnl.org
4AEN (O&M), KUNDA KI DHANI, JAIPUR253021794133-90322aenkundakidhani@jvvnl.org
5AEN (O&M) Badpeepli0141-233151394133-90321aenbadpeepli@jvvnl.org
6AEN (O&M) JETPURA1423-22458594133-90337aenjetpura@jvvnl.org
7AEN (O&M) Jalsoo-94133-71434aenjalsoo@jvvnl.org
8AEN (O&M) KALWAR25898094140-22891aenkalwar@jvvnl.org
9AEN (HTM-DD-I) Jaipur-94133-87642
10XEN (O&M) Bassi-94133-71504xenbassi@jvvnl.org
11AEN (O&M) BASSI1429-22223994133-90324aenbassi@jvvnl.org
12AEN (O&M) Banskho-94133-71463aenbanskho@jvvnl.org
13AEN (O&M) KANOTA1429-23486394140-22908aenkanota@jvvnl.org
14AEN (O&M) J.RAMGARH1426-25241194133-90323aenjramgarh@jvvnl.org
15AEN (HTM) Bassi-94133-80113
16XEN (DD-II) SANGANER220030394133-90316xendd2jpdc@jvvnl.org
17AEN (O&M) PHAGI1430-28213494133-90327aenphagi@jvvnl.org
18AEN (O&M) BAGRU286447094133-90326aenbagru@jvvnl.org
19AEN (IA) BAGRU94140-22904aeniabagru@jvvnl.org
20AEN (HTM-DD-II) Jaipur94133-87633
21XEN (O&M) Vatika9413390769xenvatika@jvvnl.org
22AEN (O&M) Vatika94133-60329aenvatika@jvvnl.org
23AEN (O&M) SANGANER254932694133-90325aensanganer@jvvnl.org
24AEN (O&M) Kotkhaoda94133-71013AENKOTKHAWADA@JVVNL.ORG
25AEN (O&M) CHAKSU1429-24365694133-90328aenchaksu@jvvnl.org
26AEN (HTM) Vatika -94133-87616
27XEN (O&M) CHOMU1423-22006994133-90318xenchomu@jvvnl.org
28AEN (A.I) CHOMU1423-22000694133-90333aena1chomu@jvvnl.org
29AEN (A-II) CHOMU1423-22001394133-90334aena2chomu@jvvnl.org
30AEN (O&M) GOVINDGARH1423-23002494133-90335aengovindgarh@jvvnl.org
31AEN (O&M) KALADERA-94140-15424aenkaladera@jvvnl.org
32AEN (O&M) Khejroli-94133-81015AENKHEJROLI@JVVNL.ORG
33AEN (HTM) Chomu 01423-22010294133-87594
34XEN (O&M) SAMBHAR1425-22858594133-90319xensambhar@jvvnl.org
35AEN (O&M) SAMBHAR1425-22824894133-90338aensambhar@jvvnl.org
36AEN (O&M) JOBNER1425-25469594133-90340aenjobner@jvvnl.org
37AEN (O&M) RENWAL1424-22004394133-90341aenrenwal@jvvnl.org
38AEN (HTM) Sambhar Lake 94133-87610
39XEN (O&M) SHAHPURA1422-22258594133-90317xenshahpura@jvvnl.org
40AEN (O&M) SHAHPURA1422-22203494133-90329aenshahpura@jvvnl.org
41AEN (O&M) VIRATNAGAR1422-23401994133-90330aenviratnagar@jvvnl.org
42AEN (O&M) RADAWAS1422-21438294133-90336aenradawas@jvvnl.org
43AEN (O&M) Manoharpur-94133-71023AENMANOHARPUR@JVVNL.ORG
44AEN (HTM) Shahpura 94133-87620
45XEN (O&M) KOTPUTLI1421-22573394140-22467xenkotputli@jvvnl.org
46AEN (O&M) KOTPUTLI1421-22204394140-45175aenkotputli@jvvnl.org
47AEN (O&M) PAOTA1421-24452994133-90331aenpaota@jvvnl.org
48AEN (O&M) Nareda94133-81063AENNAREDA@JVVNL.ORG
49AEN (HTM) Kotputli 9413387623
50XEN (O&M) DUDU1428-22799594140-22458xendudu@jvvnl.org
51AEN (O&M) DUDU1428-22713694133-90339aendudu@jvvnl.org
52AEN (O&M) BICHOON1428-21813994140-22905aenbichoon@jvvnl.org
53AEN (HTM) Dudu94133-76155
54AEN (VIG) SHAHPURA1422-2223494133-90627

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Alwar District

Alwar Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M) Alwar144-270196094133-90509sealwar@jvvnl.org
2TA to SE Alwar-94133-90510tatosealwar@jvvnl.org
3XEN (CD) Alwar144-270145094133-90512xencdalwar@jvvnl.org
4AEN (A-I) Alwar144-270070794133-90518aena1alwar@jvvnl.org
5AEN (A-II) Alwar144-234297394133-90519aena2alwar@jvvnl.org
6AEN (A-III) Alwar144-233853294133-90520aena3alwar@jvvnl.org
7AEN (A-IV) Alwar144-270408594133-90521aena4alwar@jvvnl.org
8AEN (A-V) Alwar144-270408594133-91401aena5alwar@jvvnl.org
9AEN (O&M.MIA) Alwar144-288172094133-90522aenmiaalwar@jvvnl.org
10AEN (HTM) Alwar144-270068594133-91169aenhtmalwar@jvvnl.org
11XEN (DD) Alwar144-270169894133-91155xenddalwar@jvvnl.org
12AEN (O&M) Malakhera1484-276423494133-90524aenmalkhera@jvvnl.org
13AEN (O&M) Thanagazi1465-22412094133-90523aenthanagazi@jvvnl.org
14AEN (O&M) Umrain94133-81579AENUMRAIN@JVVNL.ORG
15AEN (HTM-DD) Alwar94133-84993
16XEN (O&M/R) Ramgarh01468-23222394133-71379XENRRAMGARH@JVVNL.ORG
17AEN (O&M) Ramgarh1468-23202394133-90525aenramgarh@jvvnl.org
18AEN (O&M) Govindgarh1492-27702594140-22956aengovinggarh@jvvnl.org
19AEN (O&M) Bagadmev94133-71295AENBAGADMEV@JVVNL.ORG
20AEN (HTM-R) Ramgarh94133-71847
21XEN (O&M) Rajgarh1464-22075094133-90515xenrajgarh@jvvnl.org
22AEN (O&M) Rajgarh1464-22080894133-90526aenrajgarh@jvvnl.org
23AEN (O&M) Reni1464-24209794133-90527aenreni@jvvnl.org
24AEN (O&M) Tehla1464-24709794133-91431aentehla@jvvnl.org
25XEN (O&M) Kishangarh Bas1460-24251994133-90513xenkishangarhbas@jvvnl.org
26AEN (O&M) Kishangarh Bas1460-24200394133-90530aenkishangarhbas@jvvnl.org
27AEN (O&M) Kotkasim1460-23564494133-90534aenkotkasim@jvvnl.org
28AEN (O&M) Khairthal1460-22202594133-90532aenkhairthal@jvvnl.org
29AEN (O&M) Tijara1469-26202494133-90531aentijara@jvvnl.org
30AEN (HTM) KG Bas94133-76125
31XEN (O&M) Bhiwadi1493-22099394133-90514xenbhiwadi@jvvnl.org
32AEN (O&M) Bhiwadi1493-22094094133-90539aenbhiwadi@jvvnl.org
33AEN (O&M) Tapookara1493-24346794133-90533aentapookara@jvvnl.org
34AEN (HTM) Bhiwadi94133-75986
35XEN (O&M) Behror1494-23034394133-90516xenbehror@jvvnl.org
36AEN (O&M)Behror1494-23003094133-90535aenbehror@jvvnl.org
37AEN (R) Behror-94133-71241aenrbehror@jvvnl.org
38AEN (O&M) Neemrana1494-24653994133-90538aenneemrana@jvvnl.org
39AEN (O&M) Mandhan01494-24404494140-19343AENMANDHAN@JVVNL.ORG
40AEN (HTM) Behror94133-78455
41XEN (O&M) Bansur01461-2321329413370586XENBANSOOR@JVVNL.ORG
42AEN (O&M) Bansur1461-22023994133-90536aenbansur@jvvnl.org
43AEN (O&M) Ramnagar94133-81630AENRAMNAGAR@JVVNL.ORG
44AEN (O&M) Mundawar1495-26001094133-90537aenmundawar@jvvnl.org
45AEN (O&M) Sodawas94133-81511AENSODAWAS@JVVNL.ORG
46AEN (HTM) Bansur94133-83165
47XEN (O&M) Laxmangarh1492-23302894133-90529xenlaxmangarh@jvvnl.org
48AEN (O&M) Laxmangarh1492-23393094133-90529aenlaxmangarh@jvvnl.org
49AEN (O&M) Khedli1492-22096994133-90528aenkhedli@jvvnl.org
50AEN (O&M) Kathoomar1492-26005294140-29040aenkathoomar@jvvnl.org
51AEN (HTM) Laxmangarh94133-75280

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Baran District

Baran Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M) Baran07453-23712094140-46563sebaran@jvvnl.org
2TA To SE Baran-94140-29417tatosebaran@jvvnl.org
3XEN (O&M-1) Baran07453-23704694133-90981xencdbaran@jvvnl.org
4AEN (O&M A-I) Baran07453-23002794133-90989aena1baran@jvvnl.org
5AEN (O&M A-II) Baran07453-21145694133-90990aena2baran@jvvnl.org
6AEN (O&M) Anta07457-24424094133-90991aenanta@jvvnl.org
7XEN (O&M-II) Baran07453-23052994140-22246xenddbaran@jvvnl.org
8AEN (O&M) Mangrol07457-22533894133-90992aenmangrol@jvvnl.org
9AEN (O&M) Kishanganj07456-25350894133-90993aenkishanganj@jvvnl.org
10AEN (O&M) Bhanwargarh94133-71215AENBHANWARGARH@JVVNL.ORG
11AEN (O&M) Shahbad07460-26232194133-90994aenshahbad@jvvnl.org
12AEN (O&M)Seeswali-94140-22596aenseeswali@jvvnl.org
13AEN (O&M) Kelwara94133-71113AENKELWARA.JVVNL@JVVNL.ORG
14XEN (O&M) Atru07451-24036794133-91149xenatru@jvvnl.org
15AEN (O&M) Atru07451-24023994133-90995aenatru@jvvnl.org
16AEN (O&M) Chhabra07451-22212194133-90996aenchhabra@jvvnl.org
17AEN (O&M) Chhipabarod07454-28585594133-90997aenchhipabarod@jvvnl.org
18AEN (R) Atru07451-24000494140-22588aenruralatru@jvvnl.org
19AEN (O&M) Harnawda Shahji-94140-22583aenharnawdashahji@jvvnl.org

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Bharatpur District

Bharatpur Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1ZCE (BZ) Bharatpur (Except Bharatpur City)5644-23608094140-18103zcebharatpur@jvvnl.org
2TA to ZCE (BZ) Bharatpur (Except Bharatpur City)5644-23608094140-18107tatozcebharatpur@jvvnl.org
3SE (O&M) Bharatpur (Except Bharatpur City)5644-23628294133-90683sebharatpur@jvvnl.org
4TA to SE Bharatpur (Except Bharatpur City)5644-236870--
5Sh. Shantanu Bhattacharaya9116107301COO BESL
6Sh. Jayanta Roy Choudhary9116107305Sr. Manager BESL
7XEN (O&M) Bharatpur (Except Bharatpur City)5644-22553394133-90686xenbharatpur@jvvnl.org
8AEN (A-I) Bharatpur (Except Bharatpur City)5644-22820494133-90691aena1bharatpur@jvvnl.org
9AEN (A-II), Bharatpur5644-22350894133-90692aena2bharatpur@jvvnl.org
10AEN (A-IIIl) Bharatpur5644-22350994133-90693aena3bharatpur@jvvnl.org
11AEN (O&M) Nadbai5643-27645194133-90694aennadbai@jvvnl.org
12AEN (O&M) Ucchain5645-22001694140-29115aenucchain@jvvnl.org
13XEN (O&M) Bayana05648-22299994133-90687xenbayana@jvvnl.org 
14AEN (O&M) Bayana5648-22201194133-90695aenbayana@jvvnl.org
15AEN (O&M) Roopwas5645-24344694140-41529aenroopwas@jvvnl.org
16AEN (O&M) Weir5643-27221294140-29106aenweir@jvvnl.org
17AEN (O&M) Chhonkarwara5643-260033-aenchhonkarwara@jvvnl.org
18XEN (O&M) Deeg5641-22047694133-90688xendeeg@jvvnl.org
19AEN (O&M) Deeg5641-22006894133-90698aendeeg@jvvnl.org
20AEN (O&M) Nagar5641-24206594133-90701aennagar@jvvnl.org
21AEN (O&M) Kumher5644-24061894133-90700aenkumher@jvvnl.org
22XEN (O&M) Kaman94133-83365xenkaman@jvvnl.org
23AEN (O&M) Kaman5640-22014094133-90699aenkaman@jvvnl.org
24AEN (O&M) Pahari94133-83345aenpahari@jvvnl.org

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Bundi District

Bundi Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M)Bundi0747-244542494140-22089sebundi@jvvnl.org
2TA to SE0747-244542494140-29326tatosebundi@jvvnl.org
3XEN (O&M-I) Bundi0747-244377094133-90764xend1bundi@jvvnl.org
4AEN (A-I) Bundi0747-244793394133-90783aena1bundi@jvvnl.org
5AEN (A-II) Bundi0747-245764594133-90784aena2bundi@jvvnl.org
6AEN (O&M)Taleda0747-243850894133-90785aentaleda@jvvnl.org
7AEN (O&M) Hindoli07436-27622194133-90789aenhindoli@jvvnl.org
8AEN (O&M) Dablana94133-89615AENDABLANA@JVVNL.ORG
9XEN (O&M-II) Bundi0747-244207894140-22952xend2bundi@jvvnl.org
10AEN (O&M)Lakheri07438-26163594133-90790aenlakheri@jvvnl.org
11AEN (O&M) Nainwa07437-25723294133-90788aennainwa@jvvnl.org
12AEN (O&M) K.Patan07438-26491294133-90787aenkpatan@jvvnl.org
13AEN (O&M) Indergarh94133-89609AENINDERGARH@JVVNL.ORG
14AEN (O&M) Karwar07437-25927294133-89608AENKARWAR@JVVNL.ORG

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Dausa District

Dausa Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M) Dausa1427-23112394133-90633sedausa@jvvnl.org
2XEN - TA to SE Dausa-94133-90634tatosedausa@jvvnl.org
3XEN (O&M) Dausa1427-23010194133-90636xendausa@jvvnl.org
4AEN (A.I) Dausa1427-23005094133-90641aena1dausa@jvvnl.org
5AEN (A.II) Dausa1427-23040994140-37053aena2dausa@jvvnl.org
6AEN (O&M) Sainthal94140-16228
7AEN (O&M) N.Rajawatan1431-26011094140-29374aennrajawatan@jvvnl.org
8AEN (HTM) Dausa94133-31214
9XEN (O&M) Bandikui1420-22831094133-90638xenbandikui@jvvnl.org
10AEN (O&M) Bandikui1420-22804094133-90644aenbandikui@jvvnl.org
11AEN (R) Bandikui94133-60279
12AEN (O&M) Baswa1420-23149394133-90645aenbaswa@jvvnl.org
13AEN (O&M) Sikandara1420-24084594140-29576aensikandara@jvvnl.org
14AEN (O&M) Sikrai1420-25427694133-90646aensikrai@jvvnl.org
15AEN (O&M) Geejgarh94133-83416
16AEN (HTM) Bandikui94133-79531
17XEN (O&M) Mahuwa94133-83272
18AEN (O&M) Mahuwa7461-23318694133-90647aenmahuwa@jvvnl.org
19AEN (O&M) Khora Mulla94133-79533
20AEN (O&M) Mandawar94133-83266
21XEN (O&M), Lalsot1431-26011094140-22437xenlalsot@jvvnl.org
22AEN (A-I), Lalsot1431-22202894140-41983aena1lalsot@jvvnl.org
23AEN (A-II) Lalsot1431-22210394133-90643aena2lalsot@jvvnl.org

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Dholpur District

Dholpur Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M)Dholpur05642-22002494140-22087sedlp@jvvnl.org
2TA to SE05642-22001094140-22914tatosedlp@jvvnl.org
3XEN (O&M) Dholpur05642-22085094133-90689xencddlp@jvvnl.org
4AEN (A-I) Dhoplur05642-22064194133-90702aena1dlp@jvvnl.org
5AEN (A-II) Dhoplur05642-22480894133-90703aena2dlp@jvvnl.org
6AEN (O&M) Rajakhera05642-23301594133-90705aenrajakhera@jvvnl.org
7AEN (HTM) Dholpur05647-22022294140-22749
8XEN (O&M) Bari05647-27303994140-22745xenbari@jvvnl.org
9AEN (O&M) Bari05647-27432494133-90704aenbari@jvvnl.org
10AEN (O&M) Basari94140-40117aenbasari@jvvnl.org
11AEN (O&M) Saipu94133-84438aensaipau@jvvnl.org
12AEN (O&M) Sarmathura94133-84260aensarmathura@jvvnl.org

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Jhalawar District

Jhalawar Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M) Jhalawar7432-23003094133-90976sejlwr@jvvnl.org
2TA to SE7432-23003094133-90977tatosejlwr@jvvnl.org
3XEN-I (O&M) Jhalawar7432-23045294133-90979xen1jlwr@jvvnl.org
4AEN (U) Jhalawar7432-23231994133-91137aenjlwr@jvvnl.org
5AEN (R) Jhalawar94140-72015aenrjlwr@jvvnl.org
6AEN (U) Jhalrapatan7432-24001694133-90983aenjpatan@jvvnl.org
7AEN (R) Jhalrapatan-94140-29149aenruraljpatan@jvvnl.org
8XEN-II (O&M) Jhalawar7432-23045394140-44190xen2jhalawar@jvvnl.org
9AEN (O&M) Bakani7432-24562494133-90984aenbakani@jvvnl.org
10AEN (O&M) Ratlai94140-29156aenratlai@jvvnl.org
11AEN (O&M) Aklera7431-22301394133-91145aenaklera@jvvnl.org
12AEN (O&M) M. Thana-91410-29150aenmthana@jvvnl.org
13AEN (O&M) Sarolakalan-91410-29152aensarolakalan@jvvnl.org
14AEN (O&M) Khanpur7430-26123494133-90985aenkhanpur@jvvnl.org
15XEN (O&M) Bhawani Mandi7433-22247594133-90980xenbhawanimandi@jvvnl.org
16AEN (O&M) Bhawani Mandi7433-22201994133-90986aenbhawanimandi@jvvnl.org
17AEN (O&M) Dug7435-28334594133-90988aendug@jvvnl.org
18AEN (O&M) Sunel7434-25318494133-90987aensunel@jvvnl.org
19AEN (O&M) Pirawa7434-25318494133-90987aenpirawa@jvvnl.org
20AEN (O&M) Chaumehla94133-60378aenchaumehla@jvvnl.org

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Karauli District

Karauli Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M) Karauli7464-22001494140-22086sekrl@jvvnl.org
2TA to SE94140-29103tatosekrl@jvvnl.org
3XEN (O&M) Karauli7464-22134294133-90637xenkrl@jvvnl.org
4AEN (A-1) Karauli7464-22004994133-81510aena1krl@jvvnl.org
5AEN (A-II) Karauli94133-90648aena2krl@jvvnl.org
6AEN (O&M) Shri Mahveer Ji7469-22434694133-90649aenshrimahveerji@jvvnl.org
7AEN (O&M) Sapotra7465-25015691433-90650aensapotra@jvvnl.org
8XEN (O&M) Hindaun7469-23020694133-90639xenhindaun@jvvnl.org
9AEN (A-I)Hindaun City7469-23029294133-90651aena1hindaun@jvvnl.org
10AEN (A-II)Hindaun City7469-23019994133-90652aena2hindaun@jvvnl.org
11AEN (O&M) Todabhim7461-23066594133-90653aentodabhim@jvvnl.org
12AEN (O&M) Nadoti7463-24412894133-90654aennadoti@jvvnl.org
13AEN (O&M) Nangal Sherpur94133-81462AENNSHERPUR@JVVNL.ORG

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Kota District

Kota Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1Zonal CE, Kota0744-232015694133-65732zcekota@jvvnl.org
2TA to ZCE Kota0744-232015694140-29327tatozcekota@jvvnl.org
3SE (O&M), Kota744-232419294133-90757sekota@jvvnl.org
4TA to SE744-232363894133-90758tatosekota@jvvnl.org
5XEN (DD), Kota744-232796694133-90762xenddkota@jvvnl.org
6AEN (O&M-R) Kota232772894133-90776aenkota@jvvnl.org
7AEN (O&M) Itawa7458-22549694133-90780aenitawa@jvvnl.org
8AEN (O&M) Digod94133-89619aendigod@jvvnl.org
9AEN (O&M) Sultanpur7455-22423194133-90779aensultanpur@jvvnl.org
10AEN (O&M) Kaithoon744-284414494140-22917aenkaithoon@jvvnl.org
11XEN (O&M) Sangod-94140-29330xensangod@jvvnl.org
12AEN (O&M) Sangod7450-23322494133-90777aensangod@jvvnl.org
13AEN (O&M) Kanvas7450-25471394133-90778aenkanvas@jvvnl.org
14AEN (O&M) Bapawar-94140-22918aenbapawar@jvvnl.org
15XEN (O&M) Ramganjmandi7459-22212294133-90763xenrmandi@jvvnl.org
16AEN (O&M) R.Gangmandi7459-22033694133-90781aenrmandi@jvvnl.org
17AEN (O&M) Chechat7459-23022594133-90782aenchechat@jvvnl.org
18AEN (O&M) Suket7459-23424194133-45582aensuket@jvvnl.org

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Sawai Madhopur District

Sawai Madhopur Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M) SWM7462-22056394133-90428seswm@jvvnl.org
2TA To SE Sawaimadhopur7462-22056394133-90429tatoseswm@jvvnl.org
3XEN (O&M)SWM7462-22035294133-90431xenswm@jvvnl.org
4AEN (A-I) Sawaimadhopur7462-23413594133-90434aena1swm@jvvnl.org
5AEN (A-II) Sawaimadhopur7462-22042894133-90435aena2swm@jvvnl.org
6AEN (O&M) Bonli7466-24723594133-90437aenbonli@jvvnl.org
7AEN (HTM) SWM9413387188
8XEN (O&M) Khandar94133-88086xenkhandar@jvvnl.org
9AEN (O&M) Khandar7468-24112694133-90436aenkhandar@jvvnl.org
10AEN (O&M) Chauth Ka Barwara94133-88084AENCKBARWARA@JVVNL.ORG
11AEN (HTM) Khandar94133-79076
12XEN (O&M) Gangapur City7463-23016794133-46032xengangapurcity@jvvnl.org
13AEN (A-I) Gangapur City7464-23425794133-90439aena1gangapur@jvvnl.org
14AEN (A-II) Gangapur City7463-23043594140-22958aena2gangapur@jvvnl.org
15AEN (O&M), Bamanwas7464-22256994133-90438aenbamanwas@jvvnl.org
16AEN (O&M) Wazirpur07463-22633694133-88048AENWAJEERPUR@JVVNL.ORG
17AEN (HTM) GGC94133-71664

Contact detail of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. offices in Tonk District

Tonk Offices

Sr.OfficeTelephoneMobileEmail
1SE (O&M) Tonk01432-24331194140-29304setonk@jvvnl.org
2TA To SE Tonk01432-24331194140-29344tatosetonk@jvvnl.org
3XEN (O&M) Tonk01432-24731794133-90432xentonk@jvvnl.org
4AEN (A-I)Tonk01432-24741394133-90440aena1tonk@jvvnl.org
5AEN ( A-II) Tonk01432-25416394133-90441aena2tonk@jvvnl.org
6AEN (O&M) Uniara01436-26012294133-90442aenuniara@jvvnl.org
7AEN (O&M) Peeplu94133-82725AENPEEPLU@JVVNL.ORG
8AEN (HTM) Tonk94133-71036
9XEN (O&M) Devli94133-82810XENDEOLI@JVVNL.ORG
10AEN (O&M) Deoli01434-23293994133-90445aendeoli@jvvnl.org
11AEN (O&M) Todaraisingh01433-23220494133-90446aentodaraisingh@jvvnl.org
12AEN (O&M) Dooni94133-82784AENDOONI@JVVNL.ORG
13AEN (HTM) Devli94133-71062
14XEN (O&M) Newai01438-22256094140-22976xennewai@jvvnl.org
15AEN (A-I) Newai01438-22206094133-90443aena1newai@jvvnl.org
16AEN (A-II) Newai01438-22266094140-22910aena2newai@jvvnl.org
17AEN (O&M) Malpura01437-22632694133-90444aenmalpura@jvvnl.org
18AEN (O&M) Diggi94133-82799AENDIGGI@JVVNL.ORG
19AEN (HTM) Niwai94133-71051

Corporate Office

Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005
E-mail: jaipurdiscom@jvvnl.org

Sr.NameDesignationTelephone
1Sh. A.K. GuptaManaging Director91-141-2741134
2Sh. Suresh ChouhanDirector (Technical)91-141-2740341
3Sh. Girish GoyalCompany Secretary91-141-2742802
4Sh. Ajeet SaxenaZCE -Jaipur Zone91-141-2202403
5Sh. B.L.PacherwalZCE -Bharatpur Zone91-05644-236080
6Sh. Kshem Raj Singh MeenaZCE -Kota Zone91-0744-2320156
7Sh. Ashok MathurCE (M&P-IT), Jaipur91-141-2205874
8Sh. Ashok MathurCE (CA-HQ), Jaipur91-141-2202607
9Sh. R. A. SharmaAddl. CE (MM)91-141-2201529
10Sh. M.M.KurmiAddl. CE (QC & safety)-
11Sh. J. R. MeenaAddl. CE (PPM) , Jaipur0141-2202441
12Sh. Sanjeev Kumar PandeySecretary (Admn.)91-141-2747017
13Sh. R.K.SharmaCPO91-141-2747036
14Sh. A.K.JoshiCCOA-
15Sh. Y.S.RathoreCAO (FM-W&M)91-141-2740264
16Dr. R.P.GuptaCAO (IA)91-141-2747038
17Sh. K.C.GuptaCAO (Revenue & Billing)91-141-2740253
18Sh. Virender MeenaAddl. S.P.(Vig.)91-141-2574700